• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
Thứ ba, 19/09/2023 1.968

Thông báo V/v chi trả cổ tức năm 2022

Các biểu mẫu:

- Giấy uỷ quyền : /uploads/files/maugiayuyquyen.doc

- Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản :

 /uploads/files/Giay%20de%20nghi%20nhan%20co%20tuc%20bang%20chuyen%20khoan.doc

Tải về