• Tel
  • Mail
  • Facebook
Không lo về giá
Giới thiệu Dược Trung Ương 3
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ tư, 04/11/2020 1.499

CBTT v/v Được cấp Giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK an toàn thực phẩm

Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 đã được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 71/2020/ATTP-CNGMP, ngày 02 tháng 11 năm 2020.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm ./.

Tải về