• Tel
  • Mail
  • Facebook
Không lo về giá
Giới thiệu Dược Trung Ương 3
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ hai, 12/10/2020 1.499

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ lần 2 - năm 2020

Từ ngày 10/9/2020-08/10/2020, Công ty CP Dược Trung ương 3 đã giao dịch mua lại 6.000 cổ phần cam kết của người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động trước thời gian cam kết, để làm cổ phiếu quỹ.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về