• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ sáu, 05/06/2020 1.113

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7

Công ty đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7, ngày 04/6/2020.

Nội dung thay đổi : Thay đổi Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng ./. 

Tải về