• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ năm, 21/01/2021 1.208

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ lần 3 - năm 2020

Công ty CP Dược Trung ương 3 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ lần 3 năm 2020 :

- Số lượng đã thực hiện:            2.000 cổ phần

- Thời gian thực hiện:            Từ ngày 24/12/2020 đến ngày 20/01/2021

- Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch:  43.400  cổ phần

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có:      45.400 cổ phần

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về