• Tel
  • Mail
  • Facebook
Không lo về giá
Giới thiệu Dược Trung Ương 3
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ tư, 30/12/2020 1.495

CBTT giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ

Công ty CP Dược phẩm CETECO USA , là tổ chức có liên quan của Ông Vũ Tam Khôi, thành viên Hội đồng quản trị công ty, công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu.

Thời gian dự kiến giao dịch : 05/01/2021 đến 01/02/2021

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về