• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ năm, 28/01/2021 1.193

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ông Trương Thoại Nhân - Người nội bộ của Công ty báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu đợt ngày 29/12/2020 đến 27/02/2021.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về