• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
Thứ tư, 13/01/2021 1.865

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty CP Dược Trung ương 3 công bố thông tin về kết quả bán cổ phiếu của Công ty CP DP CETECO USA (là tổ chức có liên quan của Ông Vũ Tam Khôi -  người nội bộ của Công ty CP Dược Trung ương 3)

- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch : 185.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10,62%

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán :  185.800 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch : 0 cổ phiếu, chiếm 0%

- Thời gian giao dịch : Từ 08/01/2021 đến 12/01/2021

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về