• Tel
  • Mail
  • Facebook
Không lo về giá
Giới thiệu Dược Trung Ương 3
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ tư, 02/11/2016 1.376

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

     Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3

Doanh nghiệp Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 12/03/2015.

2. Địa điểm: Khách sạn Eden Plaza – Số 05 Duy Tân, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng.

3. Đối tượng dự họp: Tất cả các nhà đầu tư đã thanh toán tiền mua cổ phần Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

4. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo Thông báo mời họp.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại   trang web: www.duoctw3.com.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước 16h00 ngày 07/03/2015.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 07/03/2015 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3.

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại:  (0511) 3830 202                                    Fax: (0511) 3822 767               

Liên hệ: Bà Trần Thị Minh                                     Điện thoại: 0914 07 58 85

Trân trọng thông báo./.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THÀNH LINH

Ghi chú

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

 

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN:

DT_DIEU_LE.doc

1. Thong bao moi hop.doc

2. Chuong trinh Dai hoi.doc

3. Giay uy quyen.doc

4. Giay dang ky tham du.doc

5. Quy che lam viec tai Dai hoi.doc

6. Quy che de cu, ung cu va bau cu.doc

7a. Don de cu thanh vien BKS..doc

7b. Don de cu thanh vien HDQT.doc

7c. Don de cu thanh vien HDQT_ theo nhom.doc

7d. Don de cu thanh vien BKS_ theo nhom.doc

8. Mau so yeu ly lich.doc

9. Tờ trình Chủ tịch kiêm TGĐ.doc

9b. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm to án BCTC năm 2015.doc

10. Tờ_trình_thông_qua_Kế_hoạch_ SXKD_giai_đoạn_2015_-_2017.doc

11. ToTrinh thu lao HDQT, BKS.doc

12. Mau BB kiem phieu bau don HDQT BKS.doc

the bq.pdf

Mau phieu bau don phieu HĐQT & BKS.doc

 

Tải về