• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ tư, 02/11/2016 1.312

Công bố về đợt bán đấu giá cổ phiếu lần đầu

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

CỦA CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

-----o0o-----

1. Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty TNHH Một thành viên Dược Trung Ương 3

2. Địa chỉ trụ sở: 115 Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

3. Ngành nghề kinh doanh dự kiến sau cổ phần hóa: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu: Dược phẩm, hóa chất, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, các chế phẩm sát khuẩn, vật tư và máy móc thiết bị y tế; Đầu tư kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kho, xưởng; Bán buôn, bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, nguyên liệu, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, vắc xin và sinh phẩm y tế; Kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.

4. Vốn điều lệ: 17.500.000.000 đồng tương đương 1.750.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần)

5. Cơ cấu vốn điều lệ:

- Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.137.500 cổ phần, chiếm 65,0% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động theo số năm công tác: 142.700 cổ phần, chiếm 8,15% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động theo số năm cam kết làm việc: 98.200 cổ phần, chiếm 5,61% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 185.800 cổ phần, chiếm 10,62% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư: 185.800 cổ phần, chiếm 10,62% vốn điều lệ.

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần.

7. Giá khởi điểm bán đấu giá công khai:10.000 đồng/01 cổ phần

8. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Dược Trung Ương 3 do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) ban hành.

9. Tên, địa chỉ tổ chức thực hiện bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình(ABS)

Địa chỉ: Số 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

10. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian: Từ 08h00 ngày 10/11/2014 đến 16h00 ngày 28/11/2014

- Địa điểm: tại các chi nhánh của ABS được công bố trong Quy chế bán đấu giá do ABS ban hành.

11. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư gửi bảo đảm phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp phiếu trực tiếp tại chi nhánh của ABS nơi nhà đầu tư đã làm thủ tục đăng ký đấu giá trước 15h00 ngày 08/12/2014.

12. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian: từ 09h ngày10/12/2014

- Địa điểm bán đấu giá: tại trụ sở Công ty TNHH MTV Dược Trung Ương 3 – Số 115 Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

13. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: từ ngày 11/12/2014 đến ngày 21/12/2014

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc không trúng đấu giá: từ ngày 11/12/2014 đến ngày 21/12/2014

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo: Phương án cổ phần hóa; Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa;Bản công bố thông tin bán đấu giá, Quy chế bán đấu giá cổ phần và dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần tại website: www.abs.vn  hoặc www.duoctw3.com)

 

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN:

1. don dang ky dau gia mua cp(doi voi nha dau tu nuoc ngoai).pdf

2. don dang ky dau gia mua cp(doi voi nha dau tu trong nuoc).pdf

3. Du thao dieu le CTCP DTW3 2014.pdf

4. QD-BYT phe duyet PA-CPH DuocTW3.pdf

5. QD-BYT Ve muc gia khoi diem TW3.pdf

6. Quy che dau gia cp DuocTW3.pdf

7. phuong an co phan Duoc TW3.pdf

 

Tải về