• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
Thứ năm, 13/06/2024 1.969

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Mã số doanh nghiệp: 0400102077

Đăng ký lần đầu: ngày 19 tháng 10 năm 2010

Đăng ký thay đối lần thứ: 7, ngày 04 tháng 06 năm 2020

 

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT

STOCK COMPANY N.3

Tên công ty viết tắt: CETECO US

 

2. Địa chỉ trụ sở chính

115 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Điện thoại: 0236.3830202

Fax: 0236.3822767

Email: ctduoctw3@dng.vnn.vn

Website:

 

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 17.500.000.000 đồng.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.750.000

 

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: TRƯƠNG THOẠI NHÂN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 20/10/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 201858563

Ngày cấp: 02/03/2019

Nơi cấp: Công an Thành phố Đà Nẵng

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 173 Lý Triện, Phường An Khê, Quận Thanh Khê,

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 173 Lý Triện, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Tải về