• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ tư, 12/08/2020 1.112

Quyết định mua lại cổ phiếu cam kết của người lao động làm cổ phiếu quỹ - Lần 2 năm 2020

Công ty CP Dược Trung ương 3 công bô quyết định của Tổng giám đốc về việc mua lại 6000 cổ phiếu cam kết của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, để làm cổ phiếu quỹ - Lần 2 năm 2020

Tải về