• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
Thứ hai, 12/10/2020 1.865

CBTT số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty CP Dược Trung ương 3 công bố số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành hiện nay là : 1.706.600 cổ phiếu

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về