• Tel
  • Mail
  • Facebook
Không lo về giá
Giới thiệu Dược Trung Ương 3
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ năm, 19/11/2020 1.355

CBTT quyết định mua lại cổ phiếu quỹ lần 3 - năm 2020

Công ty CP Dược Trung ương 3 công bố Quyết định triển khai mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ lần 3 năm 2020.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về