• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ hai, 08/03/2021 1.289

Công bố thông tin bổ nhiệm Kế toán trưởng

Ngày 08/03/2021 Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3 bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về