• Tel
  • Mail
  • Facebook
Không lo về giá
Giới thiệu Dược Trung Ương 3
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ hai, 14/12/2020 1.376

CBTT giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ lần 3 năm 2020

Công ty CP Dược Trung ương 3 công bố thông tin v/v mua lại cổ phiếu cam kết của cổ đông Nguyễn Duy Oanh do chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn cam kết, để làm cổ phiếu quỹ.

Thời gian giao dịch từ 24/12/2020 đến 20/01/2021.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

 

Tải về