• Tel
  • Mail
  • Facebook
Không lo về giá
Giới thiệu Dược Trung Ương 3
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ tư, 09/08/2017 1.376

Công bố thông tin giao dịch mua lại 1.400 cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin V/v Công ty CP Dược Trung ương 3 mua lại 1.400 cổ phần ưu đãi ( theo năm cam kết) đã bán cho bà Nguyễn Thị Quế Tiên (người lao động của công ty) nay nghỉ việc trước thời hạn để làm cổ phiếu quỹ. Phương án giao dịch : thỏa thuận thông qua VSD, thời gian dự kiến giao dịch từ 18/8/2017 đến 18/9/2017

Tải về