• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
Thứ sáu, 07/04/2023 1.914

Báo cáo thường niên năm 2022

Công ty CP Dược Trung ương 3 xin Công bố Báo cáo thường niên năm 2022.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về