• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
Thứ hai, 29/06/2020 1.868

Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về