• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
Thứ ba, 22/12/2020 1.865

CBTT Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công bố thông tin về việc giao dịch của cổ đông nội bộ

 

Người đăng ký mua : Ông Trương Thoại Nhân

Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Số lượng đăng ký mua : 200.000 cổ phiếu

Thời gian thực hiện giao dịch : 29/12/2020 đến 27/01/2020

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

 

Trân trọng ./.

Tải về