• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ năm, 13/08/2020 1.113

Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ - Lần 2 năm 2020

Công ty Cp Dược Trung ương 3 Báo cáo giao dịch mua lại 6.000 cổ phần cam kết của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời gian cam kết, để làm cổ phiếu quỹ - lần 2 năm 2020.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về