• Tel
  • Mail
  • Facebook
Không lo về giá
Giới thiệu Dược Trung Ương 3
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ ba, 30/03/2021 1.376

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ngày 30/03/2021 ông Trương Thoại Nhân, người nội bộ của Công ty CP Dược Trung ương 3 đã đăng ký mua 100.000 cổ phiếu.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về