• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ hai, 07/08/2017 1.113

Công bố thông tin giao dịch mua lại 2000 cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin về việc mua lại 2.000 cổ phần ưu đãi đã bán cho bà Trần Kim Thùy (người lao động của doanh nghiệp) nay nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ.

Phương thức giao dịch : Thỏa thuận thông qua VSD

Thời gian dự kiến giao dịch : 15/8/2017 đến 15/9/2017

Tải về