• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ năm, 21/01/2021 1.207

CBTT số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty CP Dược Trung ương 3 CBTT về số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại thời điểm 21/01/2021 là 1.704.600 cổ phiếu.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về