• Tel
  • Mail
  • Facebook
Không lo về giá
Giới thiệu Dược Trung Ương 3
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ năm, 27/08/2020 1.494

CBTT giao dịch cổ phiếu quỹ - lần 2 năm 2020

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ lần 2 năm 2020.

- Thời gian giao dịch : 10/9/2020-08/10/2020

- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại khoản 2d Điều 42 Nghị định 126/2017/NĐ-CP như sau :giá mua sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.

- Số lượng đặt mua : 6.000 cổ phần

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về