• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
Thứ năm, 30/03/2023 1.915

Công bố Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 xin được công bố báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, đã được kiểm toán.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về