• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thong bao cenflu
Thứ ba, 30/03/2021 1.011

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ngày 30/03/2021 ông Trương Thoại Nhân, người nội bộ của Công ty CP Dược Trung ương 3 đã đăng ký mua 100.000 cổ phiếu.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về