• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

Thứ bảy, 18/11/2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỎ HỘP, BAO BÌ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM

Kính gửi:       

  • Các đại lý phân phối sản phẩm công ty Cổ Phần Dược Trung Ương 3;
  • Quản lý bán hàng, nhân viên bán hàng toàn quốc;

Hiện tại Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 đã tiến hành đăng ký thay đổi vỏ hộp, bao bì 2 sản phẩm “CetecoCenfast 60” và “CetecoCenfast 120”. Nhằm tạo ra sự đồng nhất đối với bao bì của các sản phẩm “CetecoCenfast 60” và “CetecoCenfast 120” trên thị trường  công ty gửi công văn đề nghị thu hồi các sản phẩm có nhãn bao bì cũ và thay bằng nhãn bao bì mới, cụ thể như sau:

  • Thu hồi các sản phẩm “CetecoCenfast 60” kể từ lô  01/0423 trở về trước và sản phẩm “CetecoCenfast 120” kể từ lô trở về trước 06/0922 để thay đổi bao bì mới đổi trả cho quý công ty đại lý, khách hàng.
  • Thu hồi hình ảnh các sản phẩm “CetecoCenfast 60” và “CetecoCenfast 120” trên các phương tiện truyền thông, website, fanpage thay thế bằng hình ảnh bao bì mới do chúng tôi cung cấp.