• Tel
  • Mail
  • Facebook
multi
Collagen 2
OstaminKid 2
prenatal 2
Thứ hai, 12/10/2020 573

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ lần 2 - năm 2020

Từ ngày 10/9/2020-08/10/2020, Công ty CP Dược Trung ương 3 đã giao dịch mua lại 6.000 cổ phần cam kết của người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động trước thời gian cam kết, để làm cổ phiếu quỹ.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về