• Tel
  • Mail
  • Facebook
DHDCD2021
nv cong ty
Giấy ATTP
CETADIN
Thong bao cenflu
Collagen 2
OstaminKid 2
prenatal 2
Thứ năm, 28/01/2021 739

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ông Trương Thoại Nhân - Người nội bộ của Công ty báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu đợt ngày 29/12/2020 đến 27/02/2021.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về