• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Vinaskinhair

Thứ hai, 01/06/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều nay Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (Mã chứng khoán : TW3)  đã tổ chức thành công phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và cũng là phiên Đại hội cổ đông nhiệm kỳ thứ 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội có sự tham gia của Ông Lê Văn Sơn -  Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (Công ty mẹ); Ông Đinh Xuân Hấn -  Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP; Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP; cùng 30 người là cổ đông, đại diện cổ đông của công ty nắm giữ 1.628.085 chiếm 95,06% cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Đại hội Đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung theo chương trình Đại hội đồng cổ đông 

 

Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

 

Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam phát biểu ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội

 

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Các cổ đông bỏ phiếu bầu cử

 

Các thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025, gồm  :

  • Ông Nguyễn Văn Khái
  • Ông Vũ Tam Khôi
  • Ông Trương Thoại Nhân
  • Ông Nguyễn Huy Thanh
  • Ông Trần Anh Tuấn

Thành viên Hội đồng quản trị , nhiệm kỳ 2020-2025

 

 Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các thành viên :

  • Bà Hà Lan Anh
  • Bà Ngô Thị Thu Hiền
  • Bà Trần Thị Minh

Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Cuộc họp hết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày./.