• Tel
  • Mail
  • Facebook
Không lo về giá
Giới thiệu Dược Trung Ương 3
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN

Thứ sáu, 07/05/2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 06/05/2021 Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trước tình hình dịch bệnh, Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và thành phố đảm bảo an toàn cho các cổ đông về tham dự Đại hội.

Đại hội sắp xếp cho các cổ đông tham dự ngồi giãn cách theo đúng quy định

 

Ông Nguyễn Văn Khái phát biểu thông qua các báo cáo

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía các cổ đông, các nội dung tại Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% 

Đại Hội biểu quyết thông qua các nội dung

 

Tại phiên Đại hội này cũng đã tổ chức bầu và miễn nhiễm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau :

- Đại hội thông qua 100% việc miễn nhiệm Ông Vũ Tam Khôi đối với chức danh thành viên HĐQT

- Đại hội thông qua 100% việc miễn nhiệm Bà Trần Thị Minh đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát

 

- Đại hội thông qua 100% việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Nam vào chức danh thành viên Ban kiểm soát 

- Đại hội thông qua 100% việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Minh vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Khái thay mặt ĐHĐCĐ tặng hoa chúc mừng Ông Nguyễn Thế Nam và Bà Trần Thị Minh

 

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 45 cùng ngày tại khách sạn Eden plaza.

Nghị quyết và biên bản cuộc họp xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội : /uploads/files/BB%2C%20NQ%20%C4%90H%C4%90C%C4%90%202021_signed.pdf

Công bố thông tin thay đổi nhân sự : /uploads/files/13_CBTT%20thay%20doi%20nhan%20su.pdf

Trân trọng ./.