• Tel
  • Mail
  • Facebook
Không lo về giá
Giới thiệu Dược Trung Ương 3
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ bảy, 23/04/2022 1.301

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải về