• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
Thứ bảy, 23/04/2022 1.919

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải về