• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
Thứ hai, 20/07/2020 1.957

CBTT V/v Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Anh chức danh Người phụ trách kế toán

Ngày 20/7/2020, Hội đồng quản trị Công ty cô phần Dược Trung ương 3 đã thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Anh vào chức danh Người phụ trách kế toán.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải về