• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
CBTT v/vgiao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty
CBTT v/vgiao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công...
(Thứ sáu, 24/04/2020) 1.771

Ông Trương Thoại Nhân - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, từ 04/5/2020 đến 29/5/2020

CBTT thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
CBTT thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham gia...
(Thứ năm, 23/04/2020) 1.767

Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Ngày đăng ký cuối cùng thực...

CBTT Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT Tp. Đà Nẵng đồng ý gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
CBTT Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT Tp. Đà...
(Thứ hai, 13/04/2020) 1.767

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT Tp. Đà Nẵng đồng ý gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm...