• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
(Thứ tư, 02/11/2016) 1.956

Doanh nghiệp chuyển đổi từ cổ phần hóa công ty TNHH MTV Dược Trung Ương 3, ngày chuyển đổi 25/03/2015

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu
(Thứ tư, 02/11/2016) 1.968

Doanh nghiệp Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 trân trọng kính mời Quý cổ đông...

Công bố về đợt bán đấu giá cổ phiếu lần đầu
Công bố về đợt bán đấu giá cổ phiếu lần đầu
(Thứ tư, 02/11/2016) 1.967

Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của công ty TNHH MTV Dược Trung Ương 3

Thư mời nhà đầu tư chiến lược
Thư mời nhà đầu tư chiến lược
(Thứ tư, 02/11/2016) 1.968

Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đến...