• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

Thứ ba, 12/05/2020

Đổi/Trả hàng

- Khi nhận hàng khách hàng có trách nhiệm kiểm nhận số lượng hàng hóa. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng thì báo liền cho bộ phận giao hàng/bán hàng, yêu cầu bên giao hàng/bán hàng xác nhận trong vòng 15 ngày kể từ lúc bên B nhận được hàng, sau thời gian trên mọi khiếu nại không có giá trị.

- Khách hàng không được trả lại hàng với bất cứ trường hợp nào trừ trường hợp lỗi hàng hóa do nhà sản xuất.