• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thong bao cenflu
QĐ chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu
QĐ chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu
(Thứ năm, 03/11/2016) 767

V/v chấp thuận đăng kí giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3

Thông tin về Công ty đại chúng Dược TW3
Thông tin về Công ty đại chúng Dược TW3
(Thứ năm, 03/11/2016) 767

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0400102077 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.ĐN cấp ngày 19/10/2010, đăng ký thay...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
(Thứ tư, 02/11/2016) 767

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - CÔng ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và Ban kiểm soát
(Thứ tư, 02/11/2016) 767

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo nhiệm, Ban Kiểm soát

Đại hội cổ đông lần đầu (Nghị quyết Đại hội, Hội đồng quản trị, Điều lệ công ty)
Đại hội cổ đông lần đầu (Nghị quyết Đại hội, Hội...
(Thứ tư, 02/11/2016) 767

Điều lệ được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
(Thứ tư, 02/11/2016) 767

Doanh nghiệp chuyển đổi từ cổ phần hóa công ty TNHH MTV Dược Trung Ương 3, ngày chuyển đổi 25/03/2015