• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tài liệu họp xin vui lòng xem tại file đính kèm.

- Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 : /uploads/files/152_NQ%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20%C4%90H%C4%90C%C4%90%202024_signed.pdf

- Tài liệu Đại hội : /uploads/files/1_%20Thong%20bao%20moi%20hop_signed.pdf

- Mẫu giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ : /uploads/files/giay%20uy%20quyen.pdf

Trân trọng ./.