• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ

Công ty CP Dược Trung ương công bố thông tin nội dung sau :

  1. Miễn nhiệm :

      Bà TRẦN ĐÀM THỊ VIỆT

  • Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
  • Lý do miễn nhiệm : Theo đơn xin từ nhiệm
  • Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 01/09/2023

 

  1. Bổ nhiệm :

Bà : BÙI THỊ THU HẰNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không

- Chức vụ được bổ nhiệm : Người Phụ trách Kế toán

- Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 04/09/2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 04/09/2023

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

/uploads/files/10_Thong%20bao%20thay%20doi%20nhan%20su_KTT_signed.pdf

Trân trọng ./.