• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Vinaskinhair

Công bố thông tin V/v mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Công ty CP Dược Trung ương 3, công bố thông tin về việc ua lại cổ phiếu ưu đãi cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ năm 2022.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải tại đây /uploads/files/03_CBTT%20NQ%20HDQT_signed.pdf