• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Vinaskinhair

Công bố thông tin bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đổi với bà Trần Đàm Thị Việt từ ngày 15/12/2022.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

/uploads/files/101_%20Q%C4%90%20b%E1%BB%95%20nhi%E1%BB%87m%20KKT%20Vi%E1%BB%87t.pdf

/uploads/files/100_%20NQ%20b%E1%BB%95%20nhi%E1%BB%87m%20KKT%20Vi%E1%BB%87t.pdf