• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Vinaskinhair

Công bố thời gian tổ chức và tài liệu sử dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính gửi đến Quý cổ đông thông báo mời họp và tài liệu sử dụng đại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Tải tại đây : /uploads/files/NQ%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20%C4%90H%C4%90C%C4%90_signed(1).pdf

Trân trọng ./.