• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
(Thứ tư, 02/05/2018) 1.956

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

QĐ chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu
QĐ chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu
(Thứ năm, 03/11/2016) 1.955

V/v chấp thuận đăng kí giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3

Thông tin về Công ty đại chúng Dược TW3
Thông tin về Công ty đại chúng Dược TW3
(Thứ năm, 03/11/2016) 1.955

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0400102077 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.ĐN cấp ngày 19/10/2010, đăng ký thay...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
(Thứ tư, 02/11/2016) 1.956

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - CÔng ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và Ban kiểm soát
(Thứ tư, 02/11/2016) 1.956

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo nhiệm, Ban Kiểm soát