• Tel
  • Mail
  • Facebook
Collagen 2
OstaminKid 2
Diacare 2
Dabicom 2
prenatal 2
Công bố thông tin giao dịch mua lại 2.000 cổ phiếu quỹ
Công bố thông tin giao dịch mua lại 2.000 cổ phiếu...
(Thứ năm, 26/10/2017) 1.204

CBTT giao dịch mua lại 2000 cổ phiếu ưu đãi (theo năm cam kết) đã bán cho người lao động...

Miễn nhiệm người nội bộ
Miễn nhiệm người nội bộ
(Thứ sáu, 29/09/2017) 1.202

Miễn nhiệm các chức vụ Thành viên HĐQT và Phó tổng giám đốc đối với Ông Hoàng Minh Thắng theo...