• Tel
  • Mail
  • Facebook
Collagen 2
OstaminKid 2
Diacare 2
Dabicom 2
prenatal 2
CBTT v/vgiao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty
CBTT v/vgiao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công...
(Thứ tư, 27/02/2019) 1.206

Ông Vũ Tam Khôi - Phó tổng giám đốc công ty CBTT về việc đăng ký bán 85.628 cổ phiếu,...

CBTT số lượng cổ phiếu lưu hành
CBTT số lượng cổ phiếu lưu hành
(Thứ sáu, 19/10/2018) 1.206

CBTT số lượng cổ phiếu lưu hành đến ngày 19/10/2018 là 1.726.600 cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
(Thứ sáu, 19/10/2018) 1.203

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại 1000 cp của cổ đông Vương Văn Phong làm cổ phiếu quỹ

CBTT v/v Cấp giấy phép GMP, GLP, GSP và hoạt động trở lại dây chuyền sản xuất thuốc
CBTT v/v Cấp giấy phép GMP, GLP, GSP và hoạt động...
(Thứ sáu, 12/10/2018) 1.206

Cấp giấy phép GMP, GLP, GSP và hoạt động trở lại dây chuyền sản xuất thuốc không chưa kháng sinh...