• Tel
  • Mail
  • Facebook
chuc mung nam moi
Giấy ATTP
CETADIN
Collagen 2
OstaminKid 2
prenatal 2
Thứ hai, 07/08/2017 643

Công bố thông tin giao dịch mua lại 2000 cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin về việc mua lại 2.000 cổ phần ưu đãi đã bán cho bà Trần Kim Thùy (người lao động của doanh nghiệp) nay nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ.

Phương thức giao dịch : Thỏa thuận thông qua VSD

Thời gian dự kiến giao dịch : 15/8/2017 đến 15/9/2017

Tải về