• Tel
  • Mail
  • Facebook
Collagen 2
OstaminKid 2
Diacare 2
Dabicom 2
prenatal 2
CBTT số lượng cổ phiếu lưu hành
CBTT số lượng cổ phiếu lưu hành
(Thứ sáu, 19/10/2018) 1.094

CBTT số lượng cổ phiếu lưu hành đến ngày 19/10/2018 là 1.726.600 cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
(Thứ sáu, 19/10/2018) 1.094

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại 1000 cp của cổ đông Vương Văn Phong làm cổ phiếu quỹ

CBTT v/v Cấp giấy phép GMP, GLP, GSP và hoạt động trở lại dây chuyền sản xuất thuốc
CBTT v/v Cấp giấy phép GMP, GLP, GSP và hoạt động...
(Thứ sáu, 12/10/2018) 1.114

Cấp giấy phép GMP, GLP, GSP và hoạt động trở lại dây chuyền sản xuất thuốc không chưa kháng sinh...